top of page

Fizetési módok

 

A katalógusban szereplő képzőművészeti alkotások a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány által szervezésre és megrendezésre kerülő Garten Balaton Művészeti Vásár rendezvény helyszínén (8228 Lovas Fő út 12. szám) 2021. július 30. - 2021. augusztus 22. között megtekinthetőek és megvásárolhatók. 

A katalógus tartalmazza Garten Kortárs Művészeti Alapítvány (székhelye: 8220 Balatonalmádi Akácfa utca 13.; nyilvántartási száma: 19-01-0001860; adószáma: 15443553-2-15; bankszámla-szám: 10402142-21423688-00000000; képviseli: Batka Annamária; levelezési cím: 1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 63.; e-mail: gartenalapitvany@gmail.com) által eladásra kínált képzőművészeti alkotásokat, és azok bruttó árát. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány a katalógusban szereplő műalkotások esetében, mint bizományos jár el, a képzőművészeti alkotások tulajdonjogát adásvételi szerződéssel ruházza át a vevőre (továbbiakban: Vevő).  Az adásvételi szerződésben a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány szavatol azért, hogy az eladásra kínált képzőművészeti alkotás eredeti és rejtett hibája nincsen, továbbá a képzőművészeti alkotások eredetiségéről Schneller János művészettörténész és becsüs certificat-et állít ki. A Garten Kortárs Művészeti Alapítvány abban az esetben teljesíti a képzőművészeti alkotás átadását, ha a Vevő a képzőművészeti alkotás teljes vételárát kiegyenlítette.

 

Az adásvételi szerződés létrejöttéhez szükséges adatok:

 

Természetes személy Vevő:

név

állandó lakóhely

telefonszám

e-mail cím

 

Vállalkozó, társas vállalkozás (cég), egyéb jogi személy Vevő:

egyéni vállalkozó neve/cégnév

székhely

képviselő neve

adószám

egyéni vállalkozói nyilvántartási szám/cégjegyzékszám

telefonszám

e-mail cím

 

Fizetési módok:

Fizetés a helyszínen:

  • Készpénzben a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány a Garten Balaton Art Fair rendezvény helyszínén (8228 Lovas Fő út 12. szám). Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

  • Bankkártyával (bankkártya terminálon keresztül)

Átutalással a megrendelés visszaigazolását követően számla ellenében.

A vásárlásról és a sikeres fizetésről a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány visszaigazolást küld e-mailen a Vevőnek.

Átutalás esetén kérjük figyelembe venni a következő adatokat.

Név: Garten Kortárs Művészeti Alapítvány

Székhelye: 8220 Balatonalmádi Akácfa utca 13

Nyilvántartási száma: 19-01-0001860

Adószáma: 15443553-2-15,

Bank név: Kereskedelmi és Hitelbank

Bank cím:1117 Budapest Október huszonharmadika u. 8-10.

Bankszámlaszám: 10402142-21423688-00000000;

IBAN: IBAN HU20 10402142-21423688-00000000;
SWIFT: OKHBHUHB

A Vevő a megvásárolt alkotást a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány a Garten Balaton Művészeti Vásár rendezvény helyszínén (8228 Lovas Fő út 12. szám) veheti át személyesen.

 

Természetes személy Vevő esetében a szerződéskötés és teljesítés, valamint a számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatokat a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány szerződés teljesítése jogcímén [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. Az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük. A számla kiállítása érdekében kezelt adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A számla kiállítása érdekében történő adatkezelés jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése szerint kötelező számla kibocsátása. A kibocsátott számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

bottom of page