top of page
LG__3233_3200x.jpg

Kedves Látogatónk!

 

A mecénások, gyűjtők, támogatók felajánlása lehetővé tette számunkra, hogy az első és második GARTEN-t közösségi finanszírozásból teremtsük meg. Idén ezeket a támogatásokat megelőzve ismét egy négy lapos GARTEN VIP SZITANYOMAT MAPPÁT adunk ki, Nádler István, Baráth Áron, Bánki Ákos és Szentgróti Dávid műveivel. A mappákat eladásra kínáljuk 2021. június 30-ig.  A mappa vásárlója, a GARTEN VIP támogatójává válik, valamint egy társával együtt ingyenesen látogathatja programjainkat és exkluzív eseményeken vehet részt.

 

Kérjük, ha teheti, legyen a négy kortárs műalkotás új gazdája, és segítse munkánkat a szitamappa megvásárlásával.

LG__3201_3200x.jpg

A lapok 46 aláírt példányban készültek: 1-30-ig 30 db arab számmal jelölt nyomat, I-VI-ig 6 db római számmal jelölt EA (épreuve d'artiste) nyomat, valamint I-X-ig 10 db HC (hors d'commerce) jelzésű nyomat. A 4 szitanyomatot tartalmazó mappa lapjait Győrffy Sándor és Bánki Ákos készítette 2021. áprilisában a Váci Grafikai Műhelyben. 

 

A mappa négy alkotója közül hárman a kétezres évek elejének átmeneti időszakában induló művészek generációjához tartoznak, míg Nádler István az 1968-as Ipartervvel előlépett neoavantgárd alkotók generációjának egyik legfontosabb képviselője. A képek mindegyike a szubjektív, érzelmekkel telített impulzusfestészet szitanyomatba ültetett változata, melyek leginkább az informel festészettel mutatnak rokonságot. A szitanyomatok sokfélesége mögött számos ponton fedezhetünk fel lényegi párhuzamokat.

LG__3243_3200x.jpg

 

Baráth Áron festészetetét formakincs és színhasználat szempontjából is a minimalizmus jellemzi. Az egységes színfelületek dominálta formák egymásba hatásakor a vörös, a fekete és a fehér egyszerre szimbolikus és a primer szenzuális minőségei létesítenek kapcsolatot egymással. A nyitott kompozícióban érintkező formák állandó alakulása olyan dinamikus kompozíciót eredményez, melyben a szitanyomat rétegeinek áthatásai következtében leginkább a mozgás illúziója dominál. A mozgás dinamikájának köszönhetően új tónusok és új forma-harmóniák születésének lehetünk tanúi. 

akos.jpg

 

Bánki Ákos Flumen című szitanyomatát ezzel ellentétben a színek gazdagsága és látszólag véletlenszerű találkozása nyomán születő újabb árnyalatok burjánzása határozza meg. A képen egy robbanás egyetlen pillanatba összpontosuló energiájának vizuális nyomait látjuk, amelyek formái a folyadék természetének engedelmeskedve, egymást fedő fröccsenésként értelmeződnek. A nyitott komopzíciót – akárcsak Baráth esetében – a síkszerűség jellemzi. 

szentgroti.jpg

 

Szentgróti Dávid vidám színei és tekergő formái a játékban rejlő kimeríthetetlen variabilitásról szólnak. A látvány az egyes síkok játékos elcsúsztatása, a szabályos geometrikus formák horizontvonalból való kibillentése, valamint a transzparens és fedő rétegek variálásának köszönhetően a tér illúzióját kelti. Az ecsetnyomokat idéző szerpentek szekvenciákra emlékeztető formái különböző színekben és eltérő intenzitással, egymást kitakarva és kiegészítve ugyanazt a motívumot variálják.    

nadlerjpg.jpg

 

Nádler István nyomatán a jelszerű formák visszafogott színekkel társulnak, miközben a kompozíciót erőteljes zeneiség hatja át. A szabályos szürke sávok a ritmus, a fekete gesztus az indulat, a fehér és lila vonalak az ismétlés és az ellenpont jeleiként képzik meg a kompozíciót, ami akár egy improvizatív zene kottaképeként is értelmezhető.  

LG__3232_3200x.jpg

 

 

Legyen a támogatónk!

A Garten Balaton szitanyomat mappa utolsó példányait 250.000,- Ft-os áron értékesítjük, a vásárlás 2 fő számára ingyenes belépést biztosít a Garten Balaton összes nyilvános programjára és zártkörű VIP-rendezvényeire.

 

A mappa árát támogatásként tudja fogadni a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány (KHBank 10400872-50526978-80811013). Kérjük, hogy a limitált példányszám miatt mindenképpen vegyék fel velünk a kapcsolatot a hello@residentart.com e-mail címen.

 

Legyen része a kortárs művészetnek és annak az összefogásnak, amely lehetővé teszi nyári programjaink közös megvalósítását!

Köszönettel:

a két kurátor

Bánki Ákos és Schneller János

bottom of page